În practică, conturile de plată pot fi

 • în formă tipărită
 • în formă electronică nestructurată (de exemplu, sub formă de fișier Word, Excel sau PDF) și
 • un cont de plată electronic structurat pentru plata
  din punct de vedere tehnic, doar un „cont de plată electronic structurată” poate fi considerat „cont de plată electronic veridic”.

Beneficii conturilor de plată electronice pentru afaceri:

 • Optimizarea proceselor de evidență contabilă si financiară

 • Reducerea presiunii cotidiene asupra managerilor și/sau departamentului de contabilitate

 • Accelerarea proceselor de lucru prin procesarea mai rapidă a conturilor de plată

 • Economisirea resurselor companiei

 • Reducerea costurilor generale

 • Optimizarea business-proceselor companiei

 • Economisirea timpului de identificare a plăților cu termen expirat

 • Excluderea fraudei asociate cu „substituirea” unuia sau mai multor „elementele ale contului de plată

 • Sporirea securității:

  • „Verificarea valabilității contului de plată”
  • notificarea conducerii despre conturile de plata care depășesc un „Anumit prag” de semnificație
 • Îmbunătățirea relațiilor cu clienții, iar în caz de erori, eliminarea rapidă a acestora

Beneficii pentru utilizatori:

Avantajele conturilor de plată electronice comparativ cu cele pe support de hârtie:

 • procesarea conturilor de plată electronice este mai simplă și mai puțin costisitoare

 • diminuarea costutilor și timpului prin eliminarea hârtiei și a procesării manuale a conturilor de plată

 • dupa plasarea comenzii, contul de plată electronic poate fi livrat clientului în timp real

 • contul de plată electronic poate fi introdus direct în sistemele de plata si evidență ale companiei

 • diminuarea costurilor pentru imprimarea contului pe hârtie și serviciile poștale

 • conturile de plată electronice pot fi stocate într-o bază de date centralizată

 • diminuarea costurilor de păstrare a conturilor de plata (arhivare)

 • diminuarea costurilor de rulare a conturilor de plata, inclusiv pentru instruirea si intretinerea personalului

Potențialele bariere pentru emiterea contului de plată electronic:

 • Utilizarea contului de plată electronic este deficilă în cazul tranzacțiilor transfrontaliere, deoarece legislația și nivelul infrastructurii digitale din diferite țări pot varia semnificativ, inclusiv acceptul conturilor de plată electronice din punct de vedere juridic, financiar și administrativ
 • Unii utilizatori pot fi îngrijorați de potențialele riscuri de securitate a sistemelor de emitere a conturilor de plată electronice